LARSSON-BIKE

Naturpark Maribosøerne

Oplev Nakskov og omegn på cykel.

Lej en cykel til Naturparken ved Maribosøerne

Maribosøerne er et af Danmarks største ferskvandssystemer med i alt 1140 hektar vandspejl. Søndersø er den største af søerne og Danmarks 8. største sø. Den består af tre bassiner og er med sine 13 regulære øer, 6 småholme og 3 hængesæk øer uden sammenligning Danmarks mest ørige sø. Røgbølle Sø er næststørst, derefter kommer Hejrede sø og Nørresø.

Langt størsteparten af søerne er privat ejede og godserne Søholt, Engestofte og Knuthenborg er blandt de største lodsejere. Lolland Kommune ejer øerne Hestø, Fruerø og Præstø i Søndersø, og der er offentlig adgang til de tre øer. De andre øer er private og ejes af godserne Engestofte og Søholt.

Den største af øerne er den 17 hektar store ø Borgø, som er den eneste af øerne i Søndersø, der har været beboet i nyere tid. Mange af de mindre øer er meget vigtige ynglefuglelokaliteter, hvor der blandt andet yngler fjordterner og hættemåger.

Steder at besøge i Nakskov

Naturpark Maribosøernes storslåede og varierede landskab tiltrækker mange turister og naturinteresserede fra ind- og udland.

Maribosøerne ligger i et område med store lavninger, der er dannet under afsmeltningen af kæmpemæssige isblokke efterladt af gletschere under den sidste istid. Derfor er landskabet omkring søerne – efter lollandske forhold – et ret kuperet landskab, der når højder over 20 meter.

De fire søer Søndersø, Røgbølle Sø, Hejrede Sø og Nørresø er omkranset af store skov- og moseområder samt dyrkede marker. Herregårdene Søholt, Ulriksdal og Engestofte, tæt ved søerne, har med deres store skovarealer, enge og relativt store områder af ubebygget agerland sat deres præg på søernes omgivelser, så landskabet i dag er en varieret mosaik af sø, skov, eng, mose og landbrugsland midt i det lollandske kulturlandskab.